Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

08:19
8341 f8ef 500

August 11 2017

09:29

Bahara aldanıp kışı unutan kuşlardan hiçbir farkımız yok, hep birilerine aldanıp yarı yolda kalanlardanız...

09:26
2363 269c 500
09:25

Birlikte bokunu çıkarana kadar müzik dinleyelim mi yakışıklı oğlan

09:24

papatyasevendenizkizi:

Acılarını acılarıma sarıp gömmek istiyorum.

09:24
2364 89a9 500
02:39
7529 9e66 500

August 10 2017

23:36
8263 0d4b
23:36
8264 0ca3 500
23:35
8265 d573 500
23:03

bir-tebessum-et:

bir-tebessum-et:

bir-tebessum-et:

Güneş doğsun boşver, sen batışını hatırla.

Beni unutursun boşver, sen yanışımı hatırla.

Belki özlersin boşver, sen gidişini hatırla.

22:47

hz-jesus:

Tüm fedakarlıklardan geri kalan koca bi yalnızlık.

22:44

susunuykumvar:

Çok tuhaf hepimiz gelmeyecek olanları bekliyoruz

22:43
8266 11df
22:40
Keşke canımızı acıtan her şey uyandığımızda bitmiş olsa.
— Uzak. (via timarhane)
22:35
8267 e567 500

July 31 2017

15:27
8855 e160

xiockscreen:

Rihanna ☁

like or reblog if you save

June 19 2017

00:20
4181 95e9
00:13

Kalbimden ismin geçti ah, kimseler duymadı.

June 18 2017

23:18
4186 18bc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl