Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2017

13:18
9742 4331

August 16 2017

20:18
5385 add1 500
12:39
5387 c7a3 500
12:36
5389 36e2 500

August 15 2017

18:32
18:32
5397 384d 500
18:31
5401 4b05

haladahacocuk:

Ölüme Fısıldayan Adam | Büşra Yılmaz

August 14 2017

08:19
8341 f8ef 500

August 11 2017

09:29

Bahara aldanıp kışı unutan kuşlardan hiçbir farkımız yok, hep birilerine aldanıp yarı yolda kalanlardanız...

09:26
2363 269c 500
09:25

Birlikte bokunu çıkarana kadar müzik dinleyelim mi yakışıklı oğlan

09:24

papatyasevendenizkizi:

Acılarını acılarıma sarıp gömmek istiyorum.

09:24
2364 89a9 500
02:39
7529 9e66 500

August 10 2017

23:36
8263 0d4b
23:36
8264 0ca3 500
23:35
8265 d573 500
23:03

bir-tebessum-et:

bir-tebessum-et:

bir-tebessum-et:

Güneş doğsun boşver, sen batışını hatırla.

Beni unutursun boşver, sen yanışımı hatırla.

Belki özlersin boşver, sen gidişini hatırla.

22:47

hz-jesus:

Tüm fedakarlıklardan geri kalan koca bi yalnızlık.

22:44

susunuykumvar:

Çok tuhaf hepimiz gelmeyecek olanları bekliyoruz

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl