Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2017

10:30
Okyanus cayır cayır yanıyor, hissediyor musun balık?
— Ölüme Fısıldayan Adam
00:12
6602 26ea

February 11 2017

20:03

#sonat #Baronov/a #HazarveHazan #IşılsuGültekin

“Sevgilim o kadar gece ki, neredeyse sabah.”

12:14
6615 b4a6

“Biliyorum.”
“Seviyorum.”
“Üşüyorum.”
“Koşalım?”
“Isınırım.”

December 13 2016

07:31

yaaaburne:

“Sizi kafamda bile öldürmedim bayım. Çünkü ölüler kokardı ve zihnimde ölünüzün kokusunu dahi istemedim.”

#öfa #mishapm

07:23

Ah gitme demelerine aşık olduğum adam…

Seni kalbimin en derinine gömmüşken yeniden küllerinden doğup,tekrardan nasıl kalbimde yangın çıkarabiliyorsun?

January 10 2013

deadwoman
18:40
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS

January 05 2013

deadwoman
09:39
6076 c818
Reposted fromVegelus Vegelus viadroID242 droID242
deadwoman
09:37
princess leia and the seven jawas
Reposted fromcube cube viadroID242 droID242

December 15 2012

deadwoman
21:26
9207 354b 500
Reposted fromdroID242 droID242

October 20 2012

deadwoman
09:24
Reposted fromillidan illidan viadroID242 droID242

May 22 2012

deadwoman
15:43
6710 4932 500
Reposted fromdroID242 droID242

April 07 2012

deadwoman
11:37
5917 6d27
Reposted frompannakojot pannakojot viadroID242 droID242

April 06 2012

deadwoman
19:17
Reposted fromragis ragis viadroID242 droID242

March 29 2012

deadwoman
20:18

Moby Dick bookmark collection by Pietari Posti

Reposted fromsawb sawb

March 23 2012

deadwoman
20:05
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viadroID242 droID242

March 13 2012

deadwoman
20:02

Super Mario & Princess Wedding Cake by Anja Alemania

Reposted fromsawb sawb

March 09 2012

deadwoman
16:11
3371 4b03 500

One does not simply walk into Mordor

Reposted fromsawb sawb
deadwoman
16:07

Little Rebels by James Hance

Reposted fromsawb sawb
deadwoman
16:06

The Call of the Cthulhu - Cover art by Travis Louie with design by Paul Buckley

Reposted fromsawb sawb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl